Rekommenderas, 2023

Redaktionen

Skillnad mellan marknadsföring och branding

Branding och marknadsföring är två viktiga affärsfunktioner som arbetar tillsammans med målet att öka intäkterna. Verksamheten används för att ge medvetenhet om en produkt eller ett företag bland människor. De är så nära sammankopplade att människor ofta inte inser skillnaden mellan marknadsföring och branding. Medan marknadsföring innebär en rad aktiviteter som utförs för att sälja en produkt eller tjänst, börjar det från att fastställa kundernas behov att ge dem den produkt som krävs.

Å andra sidan omfattar branding aktiviteter som skapar ett namn eller en bild av en produkt genom att uppta en plats i konsumentens sinne. Det handlar inte bara om att människor väljer din produkt över tävlingen, men också, de ser din produkt som den ultimata lösningen på deras problem. Det hjälper till att skapa långsiktiga relationer med kunderna.

I den här artikeln kan du hitta de nödvändiga skillnaderna mellan marknadsföring och branding.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelsemarknadsföringbranding
MenandeEn rad aktiviteter som bedrivs av företaget för att samla köpare och säljare för att främja utbyte av varor och tjänster är marknadsföring.Branding är praxisen att tilldela ett varumärke till en produkt, som hjälper konsumenterna att identifiera och identifiera företaget som producerar det.
För vem?För affärerFör kunder
Vad den gör?Odlar kunderBygger kundlojalitet
influenserKundens omedelbara beslut att köpa.Köpa beslut genom att lämna en inverkan på konsumentens sinne.
montrarfördelarDreams
StrategiTryckDra
VärdeFrämjar avsedd värdeFörstärker värdet
DrivesPeriodisk försäljningVaraktigt rykte
skaparBehovrelationer
Talar tillMålgruppkänslor

Definition av marknadsföring

Marknadsföring definieras som förvaltningsprocessen, som samlar företaget och konsumenterna, vilket leder till utbyte av varor och tjänster. Det omfattar en rad aktiviteter, det vill säga att utforska, skapa, annonsera, sälja och leverera produkter eller tjänster som har värde för människor med vinst. Det berättar inte bara om och säljer men innehåller alla aktiviteter som gjorts för att förvärva kunder och bygga upp en relation med dem.

Processen innebär att identifiera de ouppfyllda kundkraven, bestämma målmarknadens och vinstaspektens storlek, fastställa vilken enhet av företaget som ska bäst tjäna kunderna, främja produkterna eller tjänsterna i syfte att sälja, bygga upp kunder och kundrelationer och mycket mer.

Grunderna i marknadsföring kan förstås som en kombination och samordning av 4P: s produkt, pris, plats och marknadsföring som kallas marknadsföringsblandningen.

Definition av branding

För att förstå begreppet branding, först och främst behöver du veta vad är ett varumärke? Ett varumärke är ett namn, en logotyp, ett tecken, ett märke, en slogan eller en kombination av det, som kände igen och differentierar produkter eller tjänster från andra säljare. Branding är en uppsättning aktiviteter som innebär att skapa ett distinkt och minnesvärt namn eller en bild för en produkt eller tjänst som tar plats i konsumenternas sinne, genom att använda annonsverktyg.

Branding är en marknadsföringspraxis som görs för att skapa en anmärkningsvärd närvaro på marknaden för att locka kunder och behålla dem under lång tid. Det skapar förtroende, förstärker värdet och ökar erfarenheten av produkten eller företaget.

Viktiga skillnader mellan marknadsföring och branding

Skillnaderna mellan marknadsföring och branding kan lätt förstås med följande punkter:

  1. Marknadsföring är en rad aktiviteter som bedrivs av företaget för att samla köpare och säljare för att främja utbyte av varor och tjänster. Å andra sidan är branding praxis att tilldela ett varumärke till en produkt, vilket hjälper konsumenterna att identifiera och identifiera företaget som producerar det.
  2. Marknadsföring är för företag medan branding är för kunder.
  3. Marknadsföring används för att odla kunder, medan branding används för att bygga förtroende och varumärkeslojalitet bland kunderna.
  4. Marknadsföring påverkar kundens omedelbara svar på köp. I motsats till branding som påverkar köpbeslutet genom att ha en inverkan på konsumentens sinne.
  5. Marknadsföring visar fördelar med den produkt eller tjänst som erbjuds av företaget. Omvänt drömmer branding showcases.
  6. När det gäller strategi är marknadsföring ett tryck, men branding är pull.
  7. Om vi ​​pratar om värde, marknadsför marknadsföring det avsedda värdet, men branding skapar en.
  8. Det ultimata resultatet av marknadsföring är försäljning. Omvänt innebär branding ett bestående rykte.
  9. Marknadsföring syftar till att skapa kundbehov. Till skillnad från branding, syftar det till att bygga ett starkt och hälsosamt förhållande till kunderna.
  10. Marknadsföring talar till målgruppen. Tvärtom talar branding emot känslor.

Slutsats

Marknadsföring är det första steget som företaget tar för att odla konsumentbehov och en marknad för sin produkt. Till skillnad från branding följer marknadsföring och syftar till att skapa värde för kunderna.

Top