Rekommenderas, 2022

Redaktionen

Skillnad mellan kommunism och socialism

Det finns ett antal politiska system som förekommer i olika länder i världen. Kommunismen och socialismen är två sådana ekonomiska system, som ofta står bredvid folket. Medan kommunism beskrivs som ett socialt organisationssystem där samhället äger fastigheten och varje individ bidrar och tar emot rikedom enligt deras behov och förmåga.

Å andra sidan är socialismen en ekonomisk teori där produktions-, distributions- och utbytesmedlen ägs och kontrolleras av samhället som helhet. Förmögenhet fördelning i socialismen sker enligt insatser och bidrag. Här bör du veta att kommunismen är en delmängd av socialismen. Ta bara en läsning av den här artikeln för att få veta de viktiga skillnaderna mellan kommunism och socialism.

Ta bara en läsning av den här artikeln för att få veta de viktiga skillnaderna mellan kommunism och socialism.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelsekommunismSocialism
MenandeSociala organisationssystemet, som fokuserar på kommunalt ägande och eliminerar klassskillnad.Teori om social organisation där det finns ett offentligt eller kooperativt ägande av produktionsmedlen.
IdeologiPolitisk och ekonomiskEkonomisk
Föreslagen avKarl Marx och Friedrich EngelsRobert Owen
HuvudideAtt uppnå jämlikhet bland samhällets medlemmar och främja det klasslösa samhället.För att uppnå jämlikhet och rättvisa bland medlemmarna i samhället.
Grunden för förmögenhetsfördelningEnligt behoven.Enligt ansträngningarna eller bidraget.
ProduktionsmedelÄgs lika av medlemmarna i staten.Ägs av medborgarna.
Förvaltning av resurserLjuger på få personer som tillhör en viss auktoritär part.Gjord av folket
Ägarskap av egendomPrivat egendom kan inte ägas, men personlig egendom kan ägas.Ja
KapitalismDet tar bort kapitalismen.Kan existera i socialismen.

Definition av kommunism

Kommunismen refererar till det politiska och ekonomiska systemet som bygger på idéerna om gemensamt ägande på produktionsfaktorerna och det finns ingen närvaro av klass, stat och pengar. Det syftar till att etablera ett kommunistiskt samhälle.

Ordet "kommunism" är ett latinskt ursprung, vilket betyder "vanligt". I kommunismen ägs produktionsfaktorerna gemensamt av folket. Här fördelas välståndet bland människor utifrån deras behov. Den bygger på principen om ekonomisk jämlikhet.

Kina, Kuba, Nordkorea, Vietnam och Laos är några av de länder där kommunismen fortfarande existerar.

Definition av socialism

Det ekonomiska systemet där produktionsfaktorerna är vanligt ägda, förvaltas och kontrolleras av samhället. Det bygger på principen om jämlikhet där alla människor har liknande rättigheter.

I denna form av social organisation fördelas rikedom bland människor enligt deras ansträngningar. I socialismen finns en jämn fördelning av inkomst som syftar till att fylla gapet mellan rika och fattiga.

En central planeringsmyndighet finns i detta system som sätter de socioekonomiska målen. I denna ekonomi har människor rätt att arbeta, men de kan inte välja yrke efter eget val. Besättning av människor bestäms endast av myndigheten.

Danmark, Nederländerna, Finland, Kanada är några länder där socialismen existerar.

Viktiga skillnader mellan kommunism och socialism

De viktigaste skillnaderna mellan kommunism och socialism diskuteras i de angivna punkterna:

  1. Kommunismen definieras som ett system av social organisation där fokus läggs på kommunalt ägande och ett klasslöst samhälle. Socialismen hänvisar till den sociala organisationen där det finns ett offentligt eller kooperativt ägande av produktionsmedlen.
  2. Kommunismen är både politisk och ekonomisk teori medan socialismen är en ekonomisk teori.
  3. Karl Marx och Friedrich Engels, de tyska filosoferna, förklarade begreppet kommunism medan Robert Owen förklarade socialismen.
  4. Kommunismens tema är att uppnå jämlikhet bland samhällets medlemmar och förespråkar ett samhälle fritt från klassen. Å andra sidan är jämställdhet och rättvisa bland samhällets medlemmar den viktigaste ideen om socialism.
  5. I kommunismen fördelas välståndet bland folket enligt deras behov. Omvänt är fördelningen av rikedom i socialismen baserad på deras bidrag.
  6. Statens medlemmar äger gemensamt produktionsmedlen i kommunismen. I motsats till socialism där produktionsmedlen ägs av medborgarna.
  7. I kommunismen ligger förvaltningen av resurser i händerna på få personer som tillhör en viss auktoritär part. När det gäller socialismen utförs resursförvaltningen av folket.
  8. I socialismen är människor fritt att äga egendom. Äganderätt till offentlig egendom är dock tillåtet, men privat egendom är inte tillåtet, eftersom det skiljer mellan offentlig egendom och privat.
  9. Kommunismen försöker ta bort kapitalismen, medan det i socialismen finns kapitalism på något sätt.

Slutsats

Båda ideologierna främjar sekularismen (dvs. Rejects religion). Kommunismen har förlorat sin existens med tiden. Den enda anledningen till att kommunismen inte existerar i de flesta länder är att den tar bort incitamenten som inspirerar människor att arbeta hårdare. Mannen som arbetar hårt kommer att få samma pengar som en ledig man får. Men socialismen finns fortfarande i många länder.

Top