Rekommenderas, 2021

Redaktionen

Skillnad mellan lärling och praktik

I yrkesutbildning utbildas träningen till praktikanterna, på arbetsplatsen. Det finns flera praktiska träningsmetoder som orientering, coaching, arbetsinstruktion, lärling och praktik. Av dessa metoder är praktik och lärling ofta missuppfattade, men de är olika. I lärlingskursen genomgår praktikanten en utbildning där alla färdigheter som krävs för en viss yrke eller handel undervisas. Härmed får praktikanten praktisk erfarenhet när han arbetar med en skicklig och erfaren arbetare.

Å andra sidan är en praktikplats för studenter där de lär sig specifika färdigheter och arbetslivserfarenhet som krävs inom ett visst fält eller jobb, vilket eventuellt kan betalas. Människor blir förbryllade när de blir uppmanade att skilja de två, men faktum är att det finns en fin skillnad mellan lärling och praktik. Ta en titt.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelseLärlingstidPraktik
MenandeEtt träningsprogram som genomförs i en bransch eller ett företag där praktikanten får chansen att lära sig och tjäna samtidigt är känd som lärling.En praktikplats är ett träningsprogram där studenterna får en chans att arbeta inom respektive område och få verklig erfarenhet av världen.
Vad är det?Arbetsbaserad träningArbetsbaserat lärande
TidsperiodLångJämförelsevis kort
Given tillPotentiella anställdastudenter
Del avYrkesmässig utbildning och träningKan eller kanske inte vara en del av formell utbildning.
praktikanterlärlingarpraktikanter
Träningen slutar medJobb till arbetstagarenErfarenhet till arbetstagaren
BetalaAlltid betaltKan eller kanske inte betalas
Orientering och induktionJaNej

Definition av lärlingskap

Lärlingskapet innebär en utbildning på arbetsplatsen där lärlingen genomgår utbildning för en bestämd löptid på kontraktsunderlag, där han lär sig specifika färdigheter som krävs för en viss handel och yrke. I en lärlingsutbildning lär sig läraren och tjänar samtidigt. Utbildningen kan ske på deltid eller heltid, beroende på villkoren i kontraktet. Orienteringsprogrammet genomförs för de nya medarbetarna.

I Indien styrs utbildningen av lagen om lärling, 1961. För att upprätthålla kvalificerade personalresurser i den specificerade industrin gör lagen att det är obligatoriskt för en viss bransch att tillhandahålla lärlingsutbildning till dem som har ett nationellt handelscertifikat från National Council for Yrkesutbildning (NCVT). Det finns fyra typer av lärlingar som är:

 • Handelshögskolan
 • Graduate Lärling
 • Teknikerlärling
 • Tekniker (yrkesutbildning)

Definition av praktik

En praktikplats är en arbetssätt-träningsmetod där studenterna genomgår utbildning, där de får den första handens erfarenhet av ett visst jobb. Utbildningen ges i en viss bransch som rör den ström de har valt för sin studie.

Praktikutbildning ges till fräschare, för att förbättra sina kunskaper och kunskaper, ge självförtroende för dem och ge verklig världsexponering på arbetsplatsen. Utbildningen varar i kort varaktighet, vanligtvis en till sex månader och det kan vara deltid eller heltid, beroende på kontraktet med arbetsgivaren.

Utbildningen genomförs med ett mål där kandidaterna lär sig att tillämpa vad de lärde sig i klassrumsundervisningen på arbetsplatsen. Utbildningen kan betalas eller obetaldas. Kreativ, teknisk och professionell utbildning ges i träningen. Dessutom får praktikanterna en chans att lära sig om försäljnings-, administrativ, tillsyns- och ledarskapsutbildning.

Viktiga skillnader mellan lärling och praktik

De viktigaste skillnaderna mellan lärling och praktik finns nedan:

 1. Lärlingskapet är ett träningsprogram som genomförs i en bransch eller ett företag där praktikanten får en chans att lära sig och tjäna på samma gång. En praktikplats är ett utbildningssystem där praktikanten får möjlighet att lära sig nödvändiga kunskaper och kunskaper som krävs av honom för att få jobb.
 2. Lärlingskapet är en arbetsbaserad utbildning, medan praktik är ett arbetsbaserat lärande.
 3. Tidsperioden för lärlingskapet är längre än praktikutbildningen.
 4. Lärlingsutbildning ges till potentiella medarbetare, men praktikutbildningen ges till studenter.
 5. Lärlingsutbildning anses vara en del av yrkesutbildning. Å andra sidan kan praktik vara eller inte vara en del av formell utbildning.
 6. Stipendierna för lärlingsutbildning kallas som lärling. Praktikanterna är dock kända som praktikanter vid praktikutbildning.
 7. Lärlingstrening slutar med ett jobb i praktiken av praktikanter medan praktikutbildning slutar med en erfarenhet till kandidaten.
 8. Lärlingskurser utbetalas alltid. Till skillnad från praktik som kan eller kanske inte betalas.
 9. I lärlingsutbildning ges orienterings- och induktionsutbildning som inte gäller praktikutbildning.

Slutsats

För närvarande är kompetensutveckling ett grundläggande krav för varje ekonomi. Sådana träningsmetoder gör inte bara en person som är kompetent men också gör dem mer kvalificerade genom att ge praktisk erfarenhet under träningspasset. Detta förbättrar kandidatens hela CV, och han är berättigad att utforska bättre möjligheter i framtiden.

Top