Rekommenderas, 2024

Redaktionen

Skillnad mellan positiv och normativ ekonomi

Ekonomien är både vetenskap och konst. Men vilken typ av vetenskap är en stor fråga här, dvs positiv eller normativ? Positiv ekonomi är relaterad till analysen som är begränsad till orsak och effekt förhållande. Å andra sidan syftar den normativa ekonomin till att undersöka verkliga ekonomiska händelser ur moralisk och etisk synvinkel. Det används för att bedöma om de ekonomiska händelserna är önskvärda eller ej.

Medan positiv ekonomi bygger på fakta om ekonomin. Normativ ekonomi är värderingsbedömning. De flesta människor tror att de uttalanden som är allmänt accepterade är ett faktum, men i verkligheten värderas de. Genom att förstå skillnaden mellan positiv och normativ ekonomi kommer du att lära dig hur ekonomin fungerar och i vilken utsträckning beslutsfattare fattar rätt beslut.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelsePositiv ekonomiNormativ ekonomi
MenandeEn gren av ekonomi baserad på data och fakta är positiv ekonomi.En gren av ekonomi baserad på värderingar, åsikter och bedömning är normativ ekonomi.
NaturBeskrivandeNormativ
Vad den gör?Analyserar orsak och effektförhållande.Passerar värdebedömning.
PerspektivMålSubjektiv
Studie avVad faktiskt ärVad borde vara
TestningUttalanden kan testas med hjälp av vetenskapliga metoder.Uttalanden kan inte testas.
Ekonomiska problemDet beskriver tydligt den ekonomiska frågan.Det ger lösningen för den ekonomiska frågan, baserat på värde.

Definition av positiv ekonomi

Positiv ekonomi är en gren av ekonomi som har ett objektivt tillvägagångssätt baserat på fakta. Det analyserar och förklarar det lediga förhållandet mellan variabler. Det förklarar människor om hur ekonomin i landet fungerar. Positiv ekonomi är alternativt känd som ren ekonomi eller beskrivande ekonomi.

När de vetenskapliga metoderna tillämpas på ekonomiska fenomen och bristande frågor är det en positiv ekonomi. Uttalanden baserade på positiv ekonomi betraktar vad som faktiskt förekommer i ekonomin. Det hjälper beslutsfattarna att avgöra om den föreslagna åtgärden kommer att kunna uppfylla våra mål eller ej. På så sätt accepterar eller avvisar de uttalandena.

Definition av normativ ekonomi

Ekonomin som använder värdebedömningar, åsikter, övertygelser kallas normativ ekonomi. Denna gren av ekonomi betraktar värderingar och resulterar i uttalanden som anger "vad ska vara sakerna". Den innehåller subjektiva analyser och fokuserar på teoretiska situationer.

Normativ ekonomi föreslår hur ekonomin borde fungera. Det är också känt som politisk ekonomi, eftersom det tar hänsyn till enskilda åsikter och preferenser. Därför kan uttalandena varken bevisas rätt eller felaktigt.

Viktiga skillnader mellan positiv och normativ ekonomi

De viktiga skillnaderna mellan positiv och normativ ekonomi förklaras i punkterna nedan:

  1. Positiv ekonomi avser en vetenskap som bygger på data och fakta. Normativ ekonomi beskrivs som en vetenskap baserad på åsikter, värderingar och bedömning.
  2. Positiv ekonomi är beskrivande, men normativ ekonomi är föreskrivande.
  3. Positiv ekonomi förklarar orsak och effekt förhållande mellan variabler. Å andra sidan passerar normativ ekonomi värderingsbedömningar.
  4. Positivet för positiv ekonomi är objektiv medan normativ ekonomi har ett subjektivt perspektiv.
  5. Positiv ekonomi förklarar "vad är" medan normativ ekonomi förklarar "vad som ska vara".
  6. Uttalandet av positiv ekonomi kan vetenskapligt testas, bevisas eller bestridas, vilket inte kan göras med uttalanden av normativ ekonomi.
  7. Positiv ekonomi definierar tydligt ekonomiska frågor. Till skillnad från normativ ekonomi, där rättsmedel ges för de ekonomiska frågorna, på grundval av värdebedömning.

Slutsats

Efter ovanstående diskussion kan vi säga att dessa två grenar inte är motsägelsefulla men komplementära till varandra, och de bör gå hand i hand. Medan man fastställer lagar och teorier, bör ekonomin behandlas som en positiv vetenskap, men vid praktisk tillämpning bör ekonomin behandlas som en normativ vetenskap.

Top