Rekommenderas, 2022

Redaktionen

Skillnad mellan ideell och inte för vinstorganisation

Icke-vinstdrivande organisationer är föreningen för personer som är organiserade med ett annat syfte än att göra vinst, till exempel för att främja religiösa, kulturella eller pedagogiska mål. I dessa organisationer fördelas eller överförs ingen vinst till medlemmarna, styrelseledamöterna eller förvaltarna. Det ligger ofta ihop med ideella organisationer som är inrättad för samhällets välfärd och tillhandahåller service till en viss grupp eller allmänhet i allmänhet.

Vinsten är inte det primära motivet för alla organisationer, eftersom det finns ett antal organisationer som är etablerade med syfte att tillhandahålla tjänster till sina medlemmar och allmänheten som helhet. Dessa kan vara välgörande institutioner, religiösa organisationer, klubbar, sjukhus, fackföreningar, välfärdsorganisationer och så vidare. Sådan organisation utövar inte någon affärs- eller handelsaktivitet och är under ledning av förvaltare. Två sådana organisationer är en ideell organisation och inte för vinstorganisation.

Det finns en mycket tunn skillnad mellan ideella och ideella organisationer, som vi har diskuterat i den angivna artikeln, ta en titt.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelseIcke vinstdrivande organisationInte för vinstorganisation
MenandeEn ideell organisation är en organisation som arbetar för att främja vetenskap, handel, konst eller något annat välgörande syfte.En organisation för icke vinstdrivande organisationer är en organisation som inte delar ut sina vinster till ägare men behåller det för att uppfylla organisationens mål.
OmfattningBredJämförelsevis mindre
Separat juridisk enhetJaNej

Definition av ideell organisation

En ideell organisation eller NPO eller det företag som är licensierat enligt avsnitt 8 i den indiska aktiebolagslagen, 2013 är de bolag med begränsat ansvar. Organisationen bildas förökande välgörenhet, religion, vetenskap och konst och kan ibland drivas som en ideell organisation.

Den vinst som organisationen har förtjänat måste tillämpas för att uppnå företagets objekt snarare än att utdela sina ägare som utdelningar.

Definition av inte för vinstorganisation

Ej för vinstorganisation avser en organisation vars enda syfte är att uppnå företagets objekt. Företaget arbetar inte för att tjäna vinsten. Dessa typer av organisationer kan inkludera klubbar som kvinnoklubb, sportklubb, etc. eller en förening eller någon annan grupp som bildas av människor.

Viktiga skillnader mellan ideell och inte för vinstorganisation

Följande punkter är väsentliga vad gäller skillnaden mellan ideella och ideella organisationer:

  1. En ideell organisation är en större än en ideell organisation.
  2. En ideell organisation kan innefatta välgörenhetsförtroende eller kooperativ samhälle, medan inte för vinstorganisationer innefattar klubbar och föreningar av personer.
  3. En ideell organisation är en separat juridisk enhet, medan inte för vinstorganisation är det inte.

Slutsats

De två enheterna vi diskuterade ovan är lika, men det finns fortfarande skillnader mellan dem. Den stora likheten mellan dem är att både organisationen inte arbetar för att tjäna vinsten.

En ideell organisation kan fungera som en ideell organisation, men en ideell organisation kan inte fungera som en ideell organisation.

Top