Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Skillnad mellan distribuerad förhandling och integrerad förhandling

Förhandling beskrivs som tvåvägskommunikationen genom vilken man kan få vad han / hon vill ha från andra. Det är en process där två parter försöker lösa sina konflikter genom att ändra sina krav för att nå en ömsesidigt acceptabel lösning. De två vanliga typerna av förhandlingar är distributionsförhandlingar och integrerande förhandlingar. Distributionsförhandling är en där en part vinner och andra förlorar.

På andra sidan kan integrativa förhandlingar beskrivas som förhandlingarna där tvåparten finner en ömsesidigt acceptabel lösning och vinner något. Artikelutdraget förklarar skillnaden mellan fördelande och integrerande förhandlingar.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelseDistributionsförhandlingIntegrativ förhandling
MenandeDistributionsförhandling är förhandlingsstrategin där fasta resurser fördelas mellan parterna.Integrativ Förhandling är en typ av förhandling där gemensam problemlösningsteknik används för att förstora tillgångarna som ska delas mellan parterna.
StrategiKonkurrenskraftigSamarbete
MedelFastInte fixad
OrienteringVinna förloraWin-win
MotiveringSjälvintresse och individuell vinstÖmsesidigt intresse och vinst
ProblemEndast en fråga i taget diskuteras.Flera frågor i taget diskuteras
KommunikationsklimatKontrollerad och selektivÖppet och konstruktivt
RelationInte hög prioritetHög prioritet

Definition av distribuerad förhandling

Distributionsförhandling avser en konkurrenskraftig förhandlingsstrategi som används när parterna försöker distribuera en fast resurs som pengar, tillgångar etc. mellan sig. Det är också känt som nollsumma eller vinstförlustförhandlingar i den meningen att förhandlingsparterna försöker hävda den maximala andelen för sig själva och på grund av vilken när en part vinner eller når sina mål och den andra förlorar.

Distributionsförhandlingar väljs av konkurrerande kommunikatörer när brist på ömsesidigt förtroende och samarbete föreligger. Det anses ofta vara det bästa sättet att förhandla.

Definition av integrerad förhandling

Integrativ Förhandling innebär en samarbetsförhandlingsstrategi, där parter söker en win-win-lösning för att lösa konflikten.

I denna process kommer parternas mål och mål sannolikt att integreras på ett sådant sätt att det skapar ett kombinerat värde för båda parter och därmed resulterar i att kakan förstoras. Det betonar att man når ett ömsesidigt fördelaktigt och acceptabelt resultat, med hänsyn till intresset, behoven, farhågorna och preferensen hos de berörda parterna.

Tekniken bygger på begreppet värdeskapande, vilket ger en stor vinst för varje parti. Vid denna typ av förhandlingar förhandlas två eller flera frågor åt gången.

Viktiga skillnader mellan distribuerad förhandling och integrerad förhandling

Skillnaden mellan distributiv och integrerad förhandling förklaras nedan:

  1. Distributionsförhandlingar innebär en förhandlingsteknik där parterna försöker få maximalt värde för sig själva, från bestämda resurser. Omvänt kan Integrativ Förhandling beskrivas som förhandlingsstrategi som försöker lösa tvisten, med en ömsesidigt acceptabel lösning.
  2. Distributionsförhandling är en konkurrenskraftig strategi, medan integrativ förhandling använder ett samarbetsperspektiv.
  3. Distributionsförhandlingar har en win-lose orientering. Tvärtom är integrativ förhandling baserad på win-win-orientering.
  4. När resurserna är begränsade är distributionell förhandling bättre. Däremot används den integrerade förhandlingen när resurserna finns i överflöd.
  5. I distributionell förhandling motiverar parterna egenintresse och individuell vinst för parterna. Till skillnad från, i integrativa förhandlingar ömsesidigt intresse och få agera som en motivation för de berörda parterna.
  6. Distributionsförhandling diskuterar bara ett problem åt gången, medan flera problem beaktas i en integrerad förhandling.
  7. Kommunikationsklimatet är öppet och konstruktivt i en integrerande förhandling. Däremot är kontrollerad och selektiv miljö där i en distributiv förhandling.
  8. När förhållandet mellan parterna inte har hög prioritet används distributionsförhandlingar. Å andra sidan används integrativa förhandlingar när parterna försöker utveckla ett långsiktigt förhållande med varandra och har en mycket hög prioritet.

Slutsats

Sammanfattningsvis är förhandlingar en beslutsprocess, där två parter med olika behov, intressen och preferenser diskuterar ett problem för att komma fram till en lösning som är behaglig för de berörda parterna. Distributionsförhandlingar väljs över integrerad förhandling när mål är en grundläggande fråga mellan parterna, men om det inte är så, är integrerad förhandling vald.

Top