Rekommenderas, 2022

Redaktionen

Skillnad mellan direkt debitering och stående beställning

Det finns slut antal faciliteter som bankerna erbjuder till sina kunder, förutom den grundläggande utlåningen av pengar och accepterar inlåning. Direktbetalning och bestående order är två sådana anläggningar som kunderna kan utnyttja för att underlätta sina monetära transaktioner. Den förstnämnda innebär en anläggning där betalningsmottagaren är behörig att räkna ut det belopp som skall betalas från betalarens konto, medan den senare anger en instruktion som banken fått av banken att betala / överföra viss summa med jämna mellanrum till betalningsmottagarens konto.

Vid direktdebitering kan beloppen variera månad till månad medan i stående order är beloppet oförändrat. I det här artikelns utdrag hittar du de grundläggande skillnaderna mellan direktdebitering och stående order.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelseDirektbetalningStående beställning
MenandeDirektbetalning är ett betalningssystem där bankkontoinnehavaren kan ge kunden rätt att ta ut det belopp som betalas direkt från sitt bankkonto.Stående Order är en instruktion från bankens kontoinnehavare till banken att betala en viss summa med periodiska intervaller till en andras konto.
Kontroll över betalningarBetalningsmottagarebetalare
TransaktionsbeloppKan varieraÅterstår fast
BetalningsfrekvensKan ändrasSpecifik
AdministrationsavgiftLågJämförelsevis hög
NaturKomplexEnkel
FartSnabbJämförelsevis långsam
Anmälan om uppsägning eller misslyckande till betalningsmottagarenAutomatiska meddelandenIngen sådan anmälan

Definition av direkt debitering

Direktbetalning är ett automatiskt betalningssystem där du kan ge din kund (institution / organisation) tillstånd att ta ut pengar från ditt bankkonto, när betalningen förfaller. Organisationen borde dock meddela förhandsmeddelanden om tid och belopp för uttag. Bankkontoinnehavaren uppmanar banken att genast häva den betalningsförfrågan som mottagits från den angivna betalningsmottagaren.

I detta system kan betalningsmottagaren återkräva summan när som helst. Betalningsmottagaren har slutlig kontroll över betalningarna för att bestämma beloppet och tiden för betalning utan att ha fått ytterligare tillstånd från betalaren. Betalaren kommer inte ha någon kontroll över uttag, men han kan avbryta dem när som helst och behöver inte nämna någon anledning till det. Direktbetalningssystemet meddelar betalningsmottagaren om eventuella avbrott eller fel i betalning.

Exempel - Gasräkning, elräkning, mobilräkningar mm

Definition av stående ordning

Stående Order är en anläggning som tillhandahålls av bankerna, där du kan instruera banken att regelbundet överföra en viss summa från ditt bankkonto. Det är också känt som Stående Instruktion eller Bankers order. I det här systemet med regelbundna betalningar har betalaren rätt att inrätta eller ändra eller avbryta betalningarna utan att tidigare anmäla betalningsmottagaren.

Detta system används huvudsakligen för att initiera betalningar som förfaller med fasta intervall, och deras belopp är också säkert. Det är emellertid också nackdelen med stående order att beloppet är inställt, och så om det är lite förändring i beloppet måste du avbryta den gamla och göra ett nytt konto. Detta ökar i slutändan administrationskostnaden.

Exempel - Hyr, Försäkringspremie, Prenumerationer, Mäta Månadsavdrag (EMI), etc.

Viktiga skillnader mellan direkt debitering och stående beställning

De viktiga skillnaderna mellan direktdebitering och stående beställning ges nedan:

  1. Direkt debitering definieras som en banktransaktion där en organisation får ta ut pengar från en andras konto. Stående Order är en instruktion till banken av kunden att göra regelbundna betalningar på kundens vägnar.
  2. I direkt debitering har betalningsmottagaren full kontroll över betalningarna. Omvänt kan stående beställare bara kontrollera betalningar.
  3. I direkt debitering kan transaktionsbeloppet variera från månad till månad, medan i stående order är transaktionsbeloppet redan fastställt.
  4. I stående ordning är fördröjningsintervallen fördefinierade, vilket inte är fallet med direktdebitering.
  5. Administrationsavgifterna i stående order är högre än direktdebitering.
  6. Stående beställning är enkel jämfört med direktdebitering men dess största fördel är dess flexibilitet som stärker organisationens relation med sina kunder.
  7. Automatisk anmälan lämnas till betalningsmottagaren för avbokning via debetbetalningssystemet. Å andra sidan lämnas ingen anmälan vid stående beställning.

Slutsats

De två systemen för automatisk betalning sparar din tid och ansträngning samt att du inte behöver komma ihåg förfallodagen som när du debiteras förfaller för betalning eller när din hyra är enastående. Valet mellan direktdebitering och stående order är dock lite svårt, men om du tror det är logiskt är det mycket enkelt att bestämma vilket system som passar dig bättre. Låt mig berätta om det finns variation i summan och betalningsfrekvensen. då kan du gå till direktdebitering men om summan om du är fast och du måste betala beloppet med regelbundet intervall är inget bättre för dig än en stående beställning.

Top