Rekommenderas, 2023

Redaktionen

Skillnad mellan kreativitet och innovation

Förändring är grundlagen, som styr hela naturen. I denna snabba värld förändras tekniken snabbt, det vill säga ingen kan försäkra dig att världen kommer att bli densamma, fem år senare, allt förändras med ett ögonblick. Så, om man vill gå överens med världen, så är det enda kravet att vara kreativ och innovativ. Medan kreativitet är relaterat till "fantasi", men innovation är relaterad till "implementation" .

Den primära skillnaden mellan kreativitet och innovation är att den förstnämnda hänvisar till en ny idé eller plan, medan den senare innebär att man initierar något nytt på marknaden, vilket inte introduceras tidigare. Du kan få en bättre förståelse för de två ämnena, och deras skillnad, med hjälp av given artikel.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelseKreativitetInnovation
MenandeKreativitet är en handling att skapa nya idéer, fantasier och möjligheter.Innovation är introduktionen av något nytt och effektivt på marknaden.
BearbetaFantasifullProduktiv
kvantifierbaraNejJa
Relaterat tillTänker något nyttPresenterar något nytt
PengarförbrukningNejJa
RiskNejJa

Definition av kreativitet

Kreativitet är en persons karaktär för att skapa nya idéer, alternativ, lösningar och möjligheter på ett unikt och annorlunda sätt.

Kreativitet är förmågan att tänka på någonting oförutsägbart, original och unikt. Det måste vara uttrycksfullt, spännande och fantasifullt. Det är spegeln på hur vackert en person kan tänka under en viss omständighet.

Det är inte genetiskt men kan utvecklas om någon fortsätter att lära sig och förstå saker med en sällsynt och exklusiv uppfattning. Kreativitet är en brainstorming och tankbloggaktivitet där en person måste tänka sig bortom sin fantasi för att få något som är värt. Det är en aktivitet som avslöjar något som tidigare dolts.

Definition av innovation

Innovation är en tillämpning av nya idéer som skapar något värde för företagsorganisationen, regeringen och samhället också. Bättre och smartare sätt att göra någonting är innovation. Det kan vara introduktionen av:

  • Ny teknologi.
  • Ny produktlinje eller segment.
  • En ny produktionsmetod.
  • En förbättring av befintlig produkt.

Innovation är nära knuten till kreativitet, dvs att skapa kreativa idéer till handling är en innovation, vars konsekvenser ska vara positiva. Det är processen att göra någonting bättre för första gången, vilket inte tidigare gjordes av någon enhet. Det kan också betecknas som en förändring som kan ge en ny kant till företagets prestanda och produktivitet. Det är av två typer, dvs evolutionära och revolutionära.

Viktiga skillnader mellan kreativitet och innovation

Följande är de stora skillnaderna mellan kreativitet och innovation:

  1. Kvaliteten på att tänka på nya idéer och sätta dem i verklighet är kreativitet. Uppförandet av de kreativa idéerna i praktiken är innovation.
  2. Kreativitet är en fantasifull process i motsats till att innovation är en produktiv process.
  3. Kreativitet kan aldrig mätas, men innovation kan mätas.
  4. Kreativitet är relaterad till generering av idéer som är nya och unika. Omvänt är Innovation relaterat till att introducera någonting bättre på marknaden.
  5. Kreativitet kräver inte pengar. Å andra sidan kräver innovation pengar.
  6. Det finns ingen risk för kreativitet, medan risken alltid är kopplad till innovation.

Exempel

Uppfinningen av motorcyklar var den största innovationen över skotrar. I början av århundradena brukade folk resa med skotrar, för vilka de måste göra en hel del ansträngningar för att starta det som att de måste slå sparken och knäet ner från båda sidor om det inte startar. Så år och år gick bort, och ingen trodde ens för uppfinning av cyklar. Uppfinningen av motorcykeln gör att de inser att de också kan cykla utan att göra några extra ansträngningar, de måste bara klicka på växeln och startar automatiskt.

I detta exempel är tanken på att skapa en ny resande motorcykel kreativitet, men den faktiska uppfinningen är innovation.

Slutsats

Det finns alltid en tvist mellan kreativitet och innovation, eftersom båda är viktiga för att en organisation ska vara längre. Förekomsten av båda kan leda till framgång. Efter en stor diskussion, låt oss veta hur vi kan vara kreativa - genom att ställa frågor, dra slutsatser, experimentera och utforska nya idéer och bredda tänkbara områden. För att vara innovativ måste en person ha möjlighet att ta risker, experimentera, ställa frågor och observera saker.

Nu kanske du undrar att båda sakerna är något relaterade till varandra.

Top