Rekommenderas, 2022

Redaktionen

Skillnad mellan konventionella och icke-konventionella energikällor

Energi innebär kapacitet eller förmåga att arbeta kraftigt. Det har en viktig roll att spela i vårt dagliga liv, i själva verket är det övervägande krävs inom alla områden, oavsett om det är hushåll, industri, kommunikation, transport, försvar eller jordbruk. Energiresurser klassificeras i stor utsträckning som konventionella och icke-konventionella energikällor. Konventionella energikällor finns inte i miljön i överflöd, men användningen är obegränsad.

Tvärtom är icke-konventionella energikällor de källor som finns i miljön i stor mängd men används endast för begränsade ändamål. Denna artikel lyfter fram skillnaderna mellan konventionella och icke-konventionella energikällor.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelseKonventionella energikällorIcke-konventionella energikällor
MenandeKonventionella energikällor är de källor som brukar användas sedan länge.Icke-konventionella energikällor avser de källor som identifierades för några årtionden sedan.
ändligaDe kan vara uttömda på grund av överkonsumtion.De kan inte vara uttömda.
FöroreningDe förorenar miljön, i stor skala och bidrar till global uppvärmning.De är miljövänliga källor, vilket inte orsakar förorening.
Använda sig avDe används främst för industriella och kommersiella ändamål.De används främst för hushållsändamål.
BekostnadKostsam.Jämförelsevis billigare.

Definition av konventionella energikällor

Konventionella energikällor är de naturliga energiresurser som regelbundet används i många år och accepteras som bränsle för att producera värme, ljus, mat och el.

I energikällorna ingår ved, fossila bränslen, kojungskaka etc. Av fossila bränslen är fossilt bränsle den största konventionella källan, där fossil innebär resterna av växter och djur, som begravdes under jorden och förvandlades till stenar genom åren. Dessa fossila bränslen är kol, olja (petroleum) och naturgas.

Konventionella energikällor är i allmänhet icke förnybara energikällor, eftersom ackumulering eller skapande av konventionella energikällor tar år, när de utnyttjas eller konsumeras. Eftersom dessa källor används i stor skala har reserverna blivit utarmade, och deras alternativ är svårt att hitta.

Definition av icke-konventionella energikällor

Ett alternativ till konventionella energikällor är de icke konventionella energikällorna, som uppnådde popularitet de senaste åren, efter oljekrisen 1973 och sedan dess används de i stor skala. Energin kan erhållas från olika källor, såsom sol, vind, biologiskt avfall, varma källor, tidvatten etc. för att generera värme och kraft.

Dessa är inte bara förnybara energikällor utan är också föroreningsfria. Dessa källor finns i överflöd i naturen, och de genereras ständigt, så det kan inte vara uttömt enkelt och används om och om igen.

Viktiga skillnader mellan konventionella och icke-konventionella energikällor

Skillnaden mellan konventionella och icke-konventionella energikällor presenteras nedan i punkterna:

  1. Konventionella energikällor, som namnet antyder, är de källor som används allmänt runt om i världen sedan åldrarna. Tvärtom beskrivs icke-konventionella energikällor som de energikällor vars utveckling har gjorts under det senaste förflutna och har blivit populär sedan dess.
  2. Eftersom de konventionella energikällorna är begränsade i naturen, och bildandet tar miljontals år, kan de vara uttömda en dag. Omvänt är icke-konventionella energikällor de källor som finns i överflöd i miljön och är lättförnybara, så de är outtömliga.
  3. Konventionella energikällor förorenar miljön i stor skala genom rök och farligt avfall som släpps ut från kraftverk. Emellertid förorenar inte energin från rinnande vatten miljön. Å andra sidan är icke-konventionella energikällor miljövänliga, så de skadar inte naturen genom att förorena den.
  4. Den energi som produceras från konventionella källor används starkt för industriella och kommersiella ändamål. Däremot används den energi som genereras av icke konventionella källor för hushållsändamål.
  5. Konventionella energikällor är kostsamma eftersom de är knappa men deras användning är obegränsad. Däremot är icke-konventionella energikällor billigare på grund av deras enorma närvaro i naturen.

Slutsats

Med den snabba industrialiseringen och tillväxten i befolkningen ökar efterfrågan på energi kontinuerligt. För att möta denna efterfrågan på energi är de konventionella källorna inte tillräckliga, eftersom deras kvantitet är begränsad och kan utgå en dag. På så sätt minskar inte-konventionella resurser beroendet av konventionella resurser. Så, de två typerna av energi kompletterar varandra.

Top