Rekommenderas, 2022

Redaktionen

Skillnad mellan C # och C ++

C # och C ++ är programmeringsspråket där C ++ är efterträdaren till C #. C # är dock härledd från C-språk och det har många funktioner i C och C ++, men vissa funktioner släpps också i C #. När det gäller programmerarens produktivitet är C # mil framåt från C ++ och C. Den stora skillnaden mellan C # och C ++ ligger inom dess applikationer där C # kan användas för att utveckla både webben och företagsapplikationer medan C ++ är användbar när programmeraren vill att skapa något som behöver en nära interaktion med hårdvaran.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelseC #C ++
Sammanställd iCLRMaskinkod
Minne hanterasAutomatisktManuellt
Användning av pekareInte tillåtetTillåten
Anställd påWindows plattform mestadelsNågon av plattformen
tillämpningarKonsol, Windows, ASP.NET och mobilapplikation.Fristående konsolansökan.
KodningInriktad på Windows OS.Görs för vilken plattform som helst.
Fartlångsam~~POS=TRUNCSnabbare eftersom det är lättviktigt språk.

Definition av C #

Programmeringsspråket C # är ett objektorienterat programmeringsspråk som är direkt relaterat till sin föregångare C ++ och C. Det utvecklades av Anders Hejlsberg år 2000. Huvudsyftet med att skapa C # är att övervinna begränsningarna i Java, även om det har utvecklats genom C. Eftersom java inte hade interoperabilitet på tvärspråk, med andra ord, kan Java inte köra ett program skrivet på ett programmeringsspråk med programmen som genereras i andra programmeringsspråk. För det andra tillhandahåller Java inte fullständig integration med Windows-plattformen.

Java har alltid varit ett motståndsspråk för C #. C # är standardspråket för .NET-plattformen som använder CLI (Common Language Interface) -miljön för att göra programmen bärbara.

C # innefattar funktioner som automatisk insamling av sopor, typsäkerhet, versionsuppdatering, delegater och evenemang, webbtjänster, boxning och unboxing och tillgänglighet av datamedlemmar.

Egenskaper hos C #

 • Enkelhet : C # är enkel när det gäller användningen av operatörer, och den skiljer helt och hållet den booleska och heltalsdatatypen.
 • Kompatibilitet : C # tillhandahåller samverkan inom .NET-plattformsspråk genom att tillämpa de gemensamma språkspecifikationerna.
 • Konsistens : Ett integrerat typsystem stöds av C # för att ta bort frågan om variabla intervall av heltalstyper. Det betraktar alla typer som föremål.
 • Objektorienterad : Det är helt objektorienterat där allt är ett objekt istället för globala funktioner, variabler och konstanter.
 • Typsäkerhet : Den innehåller flera typsäkra åtgärder, t.ex. dynamiskt tilldelade objekt och arrays initialiseras till noll. Användning av oinitierade variabler är inte tillåtet, automatisk intervallkontroll för arraysna, oskyddade gjutningar är inte tillåtna, överflödskontroll etc.
 • Versioner : Aktivera den nya versionen av programmodulerna för att vara kompatibel med redan befintliga applikationer.
 • Flexibilitet : Pointers stöds inte av C # men trots det kan osäkra klasser och metoder användas.
 • Interoperabilitet : C # använder COM-objekt och gör ett program för att ringa upp något inbyggt API.

Definition av C ++

C ++- programmeringsspråket kom fram på 1980-talet på AT & T Bell Laboratories av Bjarne Stroustrup. Denna version var ursprungligen känd som "C med klasser" eftersom C ++ är objektorienterat språk men stöder också några av de konventionella primitiva typerna. C ++ härleddes från C-språk och innehöll egenskaperna "nära problem" och "nära maskinens" egenskaper som behålls av C-språk.

Syntesen för C ++ liknar C-språket men är helt annorlunda jämfört med C #. Det är flexibelt och fokuserar på runtime effektivitet och konsekvent semantik.

Det finns flera funktioner i C ++ som kasseras i C #, till exempel användning av makron, flera arv, pekare, mallar, typedef-ståndpunkt, globala variabler, konstanta medlemsfunktioner eller parametrar, standardargument, vidarebefordrad klassklassificering.

Egenskaper för C ++

 • Portabilitet : När vi jämför C ++-portabilitet med C # kan koden köras på maskinen som kör det ursprungliga OS, men det här är inte fallet i C #.
 • Plattformberoende : C ++ är plattformberoende språk där programmen som skrivs i ett operativsystem inte kan exekveras i olika operativsystem.
 • Fallkänslig : De stora och små bokstäverna behandlas på ett tydligt sätt.
 • Compiler-baserad : C ++ sägs vara kompilerat språk eftersom det inte exekverar någon kod utan sammansättning.
 • Syntaxbaserad : Programmeringsspråksreglerna följs strikt.
 • Pekare : Till skillnad från C # tillåter C ++ användningen av pekare.

Viktiga skillnader mellan C # och C ++

 1. C # -koden sammanställs först för CLR (Common Language Runtime) som tolkas sedan av .NET-ramen. Tvärtom sammanställer C ++ koden direkt i maskinkoden.
 2. När C # körs på den virtuella maskinen som automatiskt hanterar minneshanteringen. Omvänt organiserar C ++ manuellt minnet.
 3. C ++ tillåter användning av pekaren medan den är i C # pekarna är mindre benägna att användas, istället används osäkra klasser.
 4. C # används huvudsakligen i Windows-miljön. Däremot var C ++ konstruerad för Unix-baserade system men kan nu användas med vilken plattform som helst.
 5. Applikationen av C # omfattar webbaserade, stationära och mobila applikationer. Däremot är det enda syftet med C ++ att skapa fristående konsolansökningar.
 6. C ++-koden är snabbare eftersom den inte använder tunga bibliotek. Å andra sidan är C # långsammare eftersom det producerar omkostnader och använder tunga bibliotek som java.

Slutsats

C ++ används i första hand när prestandan är programmets huvudanmälan, medan i C # kan nybörjare enkelt utveckla alla webbaserade, mobila och stationära applikationer. C # är lätt att lära sig och ett skyddat språk när det gäller att orsaka skada på operativsystemet, å andra sidan är C ++ öppenare och tillåter programmeraren att göra någonting med den medföljande syntaxen.

Top