Rekommenderas, 2021

Redaktionen

Skillnad mellan basband och bredbandsöverföring

Basbandet och bredbandet är typerna av signaleringsteknik. Dessa terminologier utvecklades för att kategorisera olika typer av signaler beroende på speciell typ av signalformat eller moduleringsteknik.

Den tidigare skillnaden mellan basbandstransmission och bredbandsöverföring är att i basbandstransmissionen utnyttjas hela bandbredden hos kabeln med en enda signal. Omvänt, i bredbandstransmissionen skickas flera signaler på flera frekvenser samtidigt med en enda kanal.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelseBaseband TransmissionBredbandsöverföring
Typ av signalering som används
Digital
analog
Ansökan
Arbeta bra med busstopologi.Används med buss samt trädtopologi.
Kodning används
Manchester och Differential Manchester kodning.
PSK-kodning.
ÖverföringDubbelriktadEnkelriktad
Signalområde
Signaler kan färdas över korta avståndSignaler kan färdas över långa sträckor utan att dämpas.

Definition av basbandstransmission

Basebandöverföringen använder hela frekvensspektrumet för mediet för överföringen. Det är anledningen till att frekvensdivisionsmultiplexering inte kan användas i överföringen, men tidsdelningsmultiplexering används i denna överföring som i TDM är länken inte uppdelad i flera kanaler istället som den ger varje ingångssignal med en tidslucka, där signalen använder hela bandbredd för en given tidslucka. Signalerna bärs av trådar i form av elektrisk puls.

Signaler som sänds vid punkt förökad i båda riktningarna är därför dubbelriktad. Expansionen av basbandssignalen är begränsad till kortare avstånd, eftersom vid hög frekvens signalen dämpas starkast och pulsen suddas ut, vilket gör att den stora avståndskommunikationen är fullständigt opraktisk.

Definition av bredbandsöverföring

Bredbandsöverföringen använder analoga signaler som innefattar optisk eller elektromagnetisk vågform av signal. Signalerna skickas till flera frekvenser, vilket tillåter att flera signaler skickas samtidigt. Frekvensdivisionsmultiplexering är möjlig i vilken frekvensspektrum är indelat i flera sektioner av bandbredd. De distinkta kanalerna kan stödja olika typer av signaler med varierande frekvensområden för att åka samtidigt (i samma instans).

Signalerna som sprids på något ställe är ensriktiga, i enkla ord kan signalen reser i endast en riktning, till skillnad från basbandsöverföring. Det kräver två datavägen som är anslutna vid en punkt i nätverket, hänvisar till som huvudadress. Den första vägen används för signalöverföring från stationen till huvudänden. Och den andra sökvägen används för att ta emot utbredda signaler.

Viktiga skillnader mellan basband och bredbandsöverföring

  1. Basebandöverföring utnyttjar digital signalering medan bredbandsöverföring använder analog signalering.
  2. Buss- och trädtopologier, båda fungerar bra med bredbandsöverföringen. Å andra sidan är basologens överföringsbuss topologi lämplig.
  3. Baseband inbegriper manchester och differential manchester kodning. Till skillnad från att bredband inte använder någon digital kodning istället använder den PSK (Phase shift keying) kodning.
  4. Signalerna kan röras i båda riktningarna i basbandstransmissionen, medan signalerna i bredbandstransmission kan röra sig i endast en riktning.
  5. Vid basbandstransmission täcker signalerna kortare avstånd, eftersom vid högre frekvenser dämpningen är mest uttalad, vilket gör en signal att röra korta sträckor utan att minska strömmen. I motsats till, i bredbandssignaler, kan signalerna resas på längre avstånd.

Slutsats

Basband och bredbandsöverföringar är typerna av signalering. Basebandöverföringen använder digital signalering och innebär digital signal eller elektrisk impuls som kan bäras i ett fysiskt medium, såsom ledningar. Bredbandsöverföringen använder analog signalering som involverar optiska signaler eller signaler i form av en elektromagnetisk våg. Basebandöverföring utnyttjar kanalens hela bandbredd för att överföra en signal medan bredbandsöverföringen är indelad i olika frekvensområden för att överföra de olika signalerna vid samma tillfälle.

Top