Rekommenderas, 2022

Redaktionen

Skillnad mellan konst och hantverk

Vävning, målning, skulptur, keramik, fotografi, broderi, macrame etc. är det konst eller hantverk? Det här är två former av kreativitet som ofta står bredvid folket, eftersom de inte ser någon skillnad i dem. Men faktum är att konst skiljer sig från hantverket i en mening att konst är en kreativ förtjänst som kommer inifrån.

Tvärtom är hantverket skickligt arbete, där det finns en tillämpning av teknik, som människor lär sig genom mycket träning.

Därefter kommer konst fram ur hjärtat, medan hantverk kommer från sinnet. Här, i den givna artikeln, kan du hitta alla viktiga skillnader mellan konst och hantverk, så ta en titt.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelseKonstHantverk
MenandeEn ostrukturerad och gränslös arbetsform som uttrycker känslor, känslor och syn heter art.Hantverk hänvisar till en aktivitet som innebär att man skapar konkreta föremål med hjälp av händer och hjärnor.
Baserat påCreative meritLärda färdigheter och teknik
ServerarEstetiskt syfteDekorativt eller funktionellt syfte
betonarIdéer, känslor och visuella egenskaper.Rätt användning av verktyg och material.
KvantifieringSvårLätt
reproducerbarNejJa
EmergenceHjärta och själSinne
Resultat avInnate talangSkicklighet och erfarenhet

Definition av Art

Vi definierar termen "konst" är ett uttryck och tillämpning av fantasi, känslor, tankar, idéer eller annan mänsklig kreativitet, i en visuell form, som har estetiskt och känslomässigt värde. Det innefattar måleri, skulptur, teckning, fotografi, arkitektur etc. Det är en öppen, ostrukturerad arbetsform; som inte kan reproduceras. "Monalisa, " den berömda målningen, gjord av Leonardo DA Vinci är ett utmärkt exempel på det.

En konstverk har en avsedd betydelse som provocerar en persons känslor. Den har ett gränslöst uttryck och oändlig tolkning, som beror på personen.

Definition av Craft

Uttrycket "hantverk" innebär en aktivitet som inbegriper skicklighet och erfarenhet i skapandet av handgjorda materiella föremål som uppfyller ett visst syfte. Det definieras som produktion av de objekt som har nytta för människor. Syftet kan vara dekorativt eller funktionellt eller båda, beroende på användningen.

Hantverk är en produkt av sinnet; som lockar människor. Det är en lärd förmåga, som förvärvas av en person genom regelbunden träning. Det omfattar saker som är gjorda av händer som fågelhus, mattor, vävt korg, broderi, filtar, handväskor, ljus, smycken, keramik, glasarbete och så vidare.

Viktiga skillnader mellan konst och hantverk

Skillnaden mellan konst och hantverk kan dras tydligt av följande skäl:

  1. Konst beskrivs som en ostrukturerad och öppen form av arbete; som uttrycker känslor, känslor och syn. Craft betecknar en form av arbete som involverar skapandet av fysiska föremål, med hjälp av händer och hjärnor.
  2. Konst bygger på konstnärlig förtjänst medan hantverk bygger på lärda färdigheter och teknik.
  3. Konst är välkänd för att betjäna ett estetiskt syfte. Å andra sidan tjänar hantverk mänskliga mål.
  4. Konst ger särskild uppmärksamhet åt idéer, känslor och visuella egenskaper. Omvänt, hantverk ger stress på rätt användning av verktyg och material, och tillämpningen av teknik.
  5. Det finns ett flöde av känslor i konst som framträder från hjärta och själ. I motsats härtill är hantverket en produkt av sinnet.
  6. Hantverk kan kvantifieras enkelt vilket inte är fallet med hantverk.
  7. Dubbelspridningsförmågan hos konstformerna är inte möjlig medan hantverksformer enkelt kan kopieras.
  8. Konst är konsekvensen av en individs medfödda förmåga. Tvärtom är hantverket ett resultat av lärd förmåga och erfarenhet.

Slutsats

För att sammanfatta denna artikel kan vi säga att konst är något som uttrycker känslor eller fantasi. Hantverket har en konkret form (som formning, carving, etc.). Det är skapandet av varor av en utilitaristisk natur, för att tjäna ett mänskligt syfte. Konst appellerar till sinnet och gör anslutningen emotionellt, medan hantverk bara lockar människor.

Top