Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Skillnad mellan råd och rådgivning

På engelska finns det många förvirrande termer och ett sådant par ord är råd och råd, som inte bara låter lika men liknar varandra också. På grund av vilka personer som sammanfaller dessa villkor är dessa olika, men i ordet hänvisar man till åsikten, se, predika, råd, förslag, rekommendation eller samråd.

Å andra sidan är rådgivning att ge eller ge råd till någon, vilket kan vara den bästa möjliga åtgärden i en given situation. Låt oss ta ett exempel för att förstå dem bättre:

 • Pranav rådde mig att få råd från min guide för att slutföra ledningsprojektet.
 • Ditt råd räddade mitt liv. Håll rådgivning mig också i framtiden.

I grund och botten är ordet formulär av rådgivning råd, så det finns inte många skillnader mellan dessa två ord, men deras skillnad kan inte ignoreras.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelseRådGe råd
MenandeRådgivning innebär förslag, rekommendation eller vägledning som erbjuds någon, med avseende på en framtida åtgärd.Rådgivning innebär att ge eller ge förslag till någon angående bästa möjliga handlingsåtgärd i en given situation.
Uttalədvʌɪsədvʌɪz
BestämmerVad en person ska göra.Vad ska göras i en given situation.
Del av talSubstantivVerb
FormFörblir samma.Ändrar sin form som alla andra ordinarie verb.
exempelJag kommer att råda dig att besöka läkaren först.De rådde mig att spela för mitt land
Jag kommer att arbeta med deras råd.Läraren uppmanade Suhana att prata med sina föräldrar om frågan.

Definition av rådgivning

Ordet råd betyder i grunden en åsikt, ett förslag, en rekommendation som erbjuds eller ges av någon person om vad du ska göra eller agera under de givna omständigheterna.

Exempel :

 • Alisha gav mig det rådet att undvika att ta emot samtal från okända nummer.
 • Pratiksha kan arbeta med hennes kollegas råd .
 • I mitt råd borde du flytta till Delhi för bättre exponering.
 • Det var Garimas råd att besöka Kuala Lumpur.

Vidare avser det på affärs- och juridikområdet ett officiellt register eller meddelande om finansiell transaktion eller kontrakt.
Exempel : Företaget utfärdade remittansråd.

Definition av rådgivning

Ordet "råd" betyder helt enkelt att ge en rådgivning till någon, under särskilda omständigheter. Den kan användas på flera sätt, till exempel:

 1. För att uttrycka det som enligt din mening man bör göra i en given situation :
  • Christina rekommenderade Sunny att ta ett paraply, eftersom det kan regna.
  • Min farbror är min bästa guide, eftersom han alltid ger mig råd om vad som är rätt eller fel.
 2. Att ge vägledning om en viss fråga:
  • Advokaten kommer att ge dig råd om hur man gör rättsliga åtgärder mot brottslingar.
 3. Att ge information officiellt till en person eller organisation om ett faktum eller en situation:
  • Jag ångrar att jag skulle rekommendera att projektet avvisades.

Viktiga skillnader mellan råd och rådgivning

Skillnaden mellan råd och råd kan dras tydligt av följande skäl:

 1. "Rådgivning" avser ett förslag, en åsikt, rekommendation eller vägledning om en viss fråga som ges till någon. Å andra sidan används termen "råd" när vi hänvisar till handlingen att ge råd till någon, med tanke på bästa möjliga åtgärd i en viss situation.
 2. Medan ordet råd är ett substantiv, är råd ett verb.
 3. I meningar betecknar ordet råd vad någon ska göra, medan rådgivning används för att ange vad som ska göras i ett visst fall.
 4. I likhet med alla andra verb ändrar rådgivning också sin formulär med avseende på meningen, det vill säga rådgivning, rådgivning, rådgivning, rådgivare etc. Å andra sidan ändrar ordet rådgivning inte sin form, det används i meningar, som det är .

exempel

Råd

 • Mina föräldrar gav mig mycket bra råd .
 • Enligt advokatens råd stämde han sin partner.
 • Jag söker din rådgivning i denna fråga.

Ge råd

 • Läkaren rådde mig att ta vila i minst fem dagar.
 • Rådgivning är en konst och inte alla äger det.
 • Enligt väderförhållandena är det lämpligt att stanna hemma.

Hur man kommer ihåg skillnaden

Den primära skillnaden mellan de två ligger i deras stavning och så i deras uttalande. Medan rådgivning slutar med "ise" som kan uttalas när vi uttalar "klokt", medan råd slutar med "is" vars uttalande liknar "möss". För det andra är rådet inget annat än ett förslag, medan råd är att ge ett råd till någon.

Top