Rekommenderas, 2023

Redaktionen

Topp 10 högsta betalda förvärv av Google (Infographic)

Utan tvekan är Google Inc en av de största teknikerna i denna tid! Även om företaget startade i webbbranschen som en sökmotor, är det nu en av kardinalfigurerna i vad som definierar den dagliga tekniken. Lista över Googles produkter och tjänster kommer att bilda en obestämd lista, inklusive en oersättlig sökmotor, en dominerande Smartphone-plattform, ett effektivt annonsnätverk, glasögon för att ge Augmented Reality till vardagen.

Det bör noteras att förvärv från Google har hjälpt företaget att bli en framträdande siffra inom olika teknikområden. Till exempel, förvärv av YouTube i oktober 2006 hjälpte företaget att äga en av dagens ledande underhållningsplattform, som snart kan dominera branschen.

På samma sätt har Google behållit sin behållning vid förvärv. Så här är vi med en infografisk information om högsta betalda förvärv av Google. I det här infografiska meddelandet kommer vi att berätta om grundläggande uppgifter om förvärvet, till exempel datum, nyckelpersoner som var med i det förvärvet och hur Google nu använder dem (eller planerar att använda) produkt, tjänst eller varumärke för deras framtid strävanden.

Google förutser framtida teknik och vet vad konsumenterna behöver från Google! Därför har företaget varit så aktivt att förvärva sådana företag och blanda sina produkter / tjänster med Google för att skapa något nytt, innovativt och effektivt. Således tror vi att det är viktigt att veta om dessa förvärv, eftersom de bestämmer framtiden för internet och "smart" konsumentelektronik!

Tycker du inte att Google var mycket smart när man övervägde förvärv och blandning av dessa produkter? Vi är angelägna att veta din åsikt om det. Om du är intresserad av att låta dina läsare veta om dessa känslomässiga förvärv av Google kan du också använda följande kod för att bädda in den här infografiska på din webbplats eller blogg.

Top