Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Var kommer Wikipedia Donations från [Study]

Årets Wikipedia års årliga insamlingskampanj var mest framgångsrik någonsin med en rekordbrytande donation på 20 miljoner dollar från över 1 miljon människor från nästan alla länder.

För att förstå vem som är givarna och vad som motiverade dem att donera, ledde Wikipedia läsarnas undersökning och resultaten var väldigt intressanta.

  • 47% av läsarna är helt enkelt inte medvetna om att Wikipedia är en ideell enhet som helt och hållet drivs på donationer från allmänheten.

Bristande medvetenhet är högst i Ryssland 64%, men å andra sidan är medvetenheten störst i Egypten 70% och Indien 61%.

Förutom medvetenheten visas andra orsaker till donation eller donering till Wikipedia nedan:

  • Skäl till donation:

  • Skäl för att inte donera:

Läsare från Indien (42%), Egypten (33%) och USA (33%) är mest sannolikt att donera och läsare från Tyskland (13%), Frankrike (11%) och Japan (15%) var relativt mindre intresserade av att donera .

Obs! Resultaten ovan är från ett urval av Wikipedias läsarepopulation, inte draget från faktiska givardata.

Top