Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Googles navigeringshistorik från 1998 - 2011 [PICS]

Introduktionen av den nya Google-fältet har gjort oss att tänka på hur Googles navigering har förändrats under de senaste 13 åren. Så vi sätter samman några skärmdumpar för att berätta historien.

1998-2001 - Google är en sökmotor som drivs av den ikoniska sökrutan.

2006-2007 - Flikar som läggs till i Gmail och Kalender för att hjälpa till att navigera mellan dem.

2001-2007 - Flikar för olika söktyper läggs till ovanför sökrutan på hemsidan.

2007-2011 - Översta navigeringsfältet läggs till toppen av alla sök- och appsegenskaper. En separat uppsättning länkar används för "sök" egenskaper och "app" egenskaper.

2011 - Den översta navigeringsfältet och sökfältet nedan är sammanslagna i en enda Google-bar. Navigering mellan egenskaper görs via Googles meny.

Top