Rekommenderas, 2022

Redaktionen

Skillnad mellan utlösare och procedur

Utlösare och procedur är en del av avancerad SQL. Utlösare och procedur utföra både en angiven uppgift och deras utförande. Den grundläggande skillnaden mellan Trigger och Procedure är att Trigger kör automatiskt på händelsernas händelser medan proceduren utförs när den uttryckligen åberopas.

Låt oss diskutera några fler skillnader mellan Trigger och Procedure med hjälp av ett jämförelseskartong som visas nedan.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelsetriggersRutiner
GrundläggandeDe utförs automatiskt vid förekomst av specificerad händelse.De kan utföras när så krävs.
KallelseUtlösare kan inte kallas inuti ett förfarande.Men du kan ringa ett förfarande i en trigger.
ParameterVi kan inte skicka parametrar till triggers.Vi kan skicka parametrar till rutiner.
Lämna tillbakaTrigger returnerar aldrig värdet vid körning.Förfarande kan returnera värde / s vid körning.

Definition av utlösare

Utlösaren är som ett förfarande som körs automatiskt vid förekomsten av en angiven händelse. Liksom proceduren behöver utlösaren inte kallas explicit. Utlösare skapas, för att utföra en viss uppgift som svar på förekomsten av en viss angiven händelse.

Utlösaren kan åberopas som svar på DDL- meddelandena (DELETE, INSERT eller UPDATE) eller DML- meddelanden (DELETE, INSERT eller UPDATE) eller, till vissa databasoperationer (SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP eller SHUTDOWN).

Utlösaren består av tre komponenter som diskuteras nedan:

  • Händelse : Händelse är förekomsten av en händelse som orsakar utlösning av avtryckaren. Utlösaren kan beställas för att exekvera antingen FÖRE en händelse inträffar eller det kan beställas att utföras efter genomförandet av en händelse.
  • Skick : Det är en valfri del av avtryckaren. Om inte nämnda trigger kommer att utföras när den angivna händelsen inträffar. Om villkoret är angivet, kommer det att kontrollera reglerna för att avgöra om utlösaren ska utföras.
  • Åtgärd : Åtgärd är en uppsättning SQL-satser som kommer att utföras på utförandet av Trigger.

Den generella formen av skapandet av ett evenemang diskuteras nedan:

 SKAPA TRIGGER FÖRE / EFTER KONDITIONERA ÅTGÄRDER; 

Här är villkoret frivilligt.

Definition av förfaranden

Förfarandet kan tas som en programenhet, skapad för att utföra en viss uppgift och den lagras i databasen. De påkallas av SQL-satsen när så krävs. Procedurer är som användardefinierade funktioner som definieras av utvecklarna. Procedurer kan åberopas med hjälp av CALL eller EXECUTE .

Förfarandena är användbara i följande situationer:

  • Om proceduren krävs av flera andra applikationer kan den lagras på servern så att de kan åberopas av någon applikation. Det kommer att minska ansträngningen att duplicera proceduren från en databas till en annan och förbättrar också programvarans modularitet.
  • Eftersom förfarandet körs på servern kommer det att minska dataöverföringen och minska kommunikationskostnaden.
  • Förfarandena kan användas för att kontrollera de komplexa begränsningarna som ligger utanför kraften av utlösaren.

Låt oss diskutera den allmänna formen av att skapa ett förfarande:

 SKAPA PROCEDURE () RETURNS; 

Här är parametrarna och de lokala deklarationerna valfria. De nämns endast när de behövs. Uttalandet nedan beskriver anropet av förfarandena.

 RING UPP () ; 

Viktiga skillnader mellan utlösare och procedur

  1. Den primära skillnaden mellan utlösare och procedur är att en utlösare är ett uttalande som automatiskt åberopas när en händelse har inträffat. Å andra sidan åberopas förfarandet när det är nödvändigt.
  2. Man kan definiera proceduren inuti en trigger. Men en utlösare definieras aldrig i ett förfarande eftersom utlösaren måste åberopas automatiskt vid händelsen av varje händelse.
  3. Vi kan skicka parametrar till procedurer, men vi kan inte skicka parametrar för att utlösas eftersom det inte åberopas av oss.
  4. Ett förfarande kan returnera parametervärden eller kod, men en trigger kan inte.

Slutsats:

Utlösare är användbara, men de undviks om det finns något alternativ till dem, eftersom det ökar datakomplexiteten. Ibland utlösare också ersätter med ett lämpligt förfarande.

Top