Rekommenderas, 2022

Redaktionen

Skillnad mellan etik och värderingar

Etik och värden tillsammans lägger grunden för hållbarhet. Medan de ibland används synonymt, är de annorlunda, där etik är uppsättningen regler som reglerar beteendet hos en person, upprättad av en grupp eller kultur. Värden hänvisar till de övertygelser som en person har en bestående preferens för.

Etik och värderingar är viktiga i alla aspekter av livet, när vi måste välja mellan två saker, där etik bestämmer vad som är rätt, värderingar avgör vad som är viktigt.

I den intensiva konkurrensens värld arbetar varje affärsenhet med vissa principer och övertygelser som bara är värdena. På samma sätt implementeras etik i organisationen för att säkerställa intresset för intressenter som kunder, leverantörer, anställda, samhälle och regering. Läs följande artikel för att få veta de viktiga skillnaderna mellan etik och värderingar.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelseEtikvärden
MenandeEtik hänvisar till riktlinjerna för beteende, som tar upp frågan om moral.Värdet definieras som principerna och idealerna, som hjälper dem att göra bedömning av vad som är viktigare.
Vad är dem?System av moraliska principer.Stimuli för tänkande.
KonsistensEnhetligSkillnader från person till person
BerättarVad är moraliskt korrekt eller felaktigt, i den givna situationen.Vad vi vill göra eller uppnå.
BestämmerOmfattningen av rättigheten eller felaktigheten hos våra alternativ.Nivå av betydelse.
Vad den gör?begränsarmotiverar

Definition av etik

Med termen "etik" menar vi en filial av moralfilosofin - en känsla av rättighet eller felaktighet i handlingar, motiv och resultaten av dessa handlingar. Kort sagt är det en disciplin som identifierar gott eller ont, rättvis eller orättvis, rättvis eller orättvis praxis, om moralisk plikt. Det är väl baserade standarder som en person borde göra när det gäller rättigheter, skyldigheter, rättvisa, samhällsfördelar och så vidare. Standarden innebär en rimlig skyldighet att stoppa brott som att stjäla, övergreppa, våldta, mord, bedrägeri och så vidare.

Systemet tar upp frågor om den mänskliga moralen, till exempel Vad ska vara ett vanligt sätt för människor att leva? Eller Vad är lämpliga åtgärder i de givna situationerna? Vad borde vara ett idealiskt mänskligt beteende? etc. Under Etik finns fyra viktiga ämnesområden:

  • Meta-etik : Etisk filosofi som analyserar betydelsen och omfattningen av moraliska värden.
  • Beskrivande etik : Etikets gren som behandlar psykologi, sociologi, antropologi etc.
  • Normativ etik : Studien av den moraliska handlingen genom praktiska medel.
  • Tillämpad etik : Denna gren berättar hur vi kan uppnå moraliska resultat, under en viss omständighet.

Definition av värden

Värden hänvisar till de viktiga och bestående övertygelserna eller principerna, på grundval av vilka en individ gör bedömningar i livet. Det ligger i centrum av våra liv som fungerar som en standard för beteende. De påverkar allvarligt en persons individs emotionella tillstånd. De kan vara personliga värderingar, kulturella värderingar eller företagsvärderingar.

Värden är krafter som gör att en individ uppträder på ett visst sätt. Det sätter våra prioriteringar i livet, det vi anser i första hand. Det är en anledning till de val vi gör. Det speglar vad som är viktigare för oss. Så, om vi är sanna mot våra värderingar och gör våra val i enlighet därmed, så sättet vi lever för att uttrycka våra kärnvärden. Dessutom kan du enkelt identifiera vad som är viktigt för dem om du förstår en persons värderingar.

Viktiga skillnader mellan etik och värderingar

De grundläggande skillnaderna mellan etik och värde beskrivs i följande punkter:

  1. Etik hänvisar till riktlinjerna för beteende, som tar upp frågan om moral. Värdet definieras som principerna och idealerna, vilket hjälper dem att göra bedömningen av det som är viktigare.
  2. Etik är ett system av moraliska principer. I motsats till värderingar, vilket är stimulansen i vårt tänkande.
  3. Värden påverkar starkt emotionellt sinnestillstånd. Därför fungerar det som en motivator. Å andra sidan tvingar etik att följa en särskild handlingsåtgärd.
  4. Etiken är konsekvent, medan värdena är olika för olika personer, det vill säga det som är viktigt för en person, kanske inte är viktigt för en annan person.
  5. Värden berättar vad vi vill göra eller uppnå i vårt liv, medan etiken hjälper oss att bestämma vad som är moraliskt korrekt eller felaktigt, i den givna situationen.
  6. Etik bestämmer i vilken utsträckning våra alternativ är rätt eller felaktiga. I motsats till värden, som definierar våra prioriteringar för livet.

Slutsats

Medan etiken tillämpas konsekvent över tiden, och förblir samma för alla människor. Värdena har ett individualistiskt tillvägagångssätt, det vill säga det varierar från person till person, men förblir stabil, relativt oförändrad, men de kan ändras över tiden på grund av en signifikant känslomässig händelse.

Top