Rekommenderas, 2024

Redaktionen

Skillnad mellan kapital kvitto och intäkter kvitto

I allmänhet förekommer två typer av kvitton under affärsverksamheten. Kapitalinkvittor beskrivs som de pengar som tagits till verksamheten från icke-operativa källor, såsom intäkter från försäljning av långfristiga tillgångar, kapital som innehas av innehavaren, summan mottagen som lån eller från förlagsinnehavare etc. I kontrast är intäktsintäkterna de Resultatet av företagets rutinaktiviteter under räkenskapsåret, vilket inkluderar försäljning, provision, ränta på investeringar.

Kapitalinkvittor skiljer sig från intäkter, i den meningen att den tidigare inte har någon påverkan på resultatet för räkenskapsåret, medan den senare avräknas mot periodens intäkter. Läs artikeln till dig för att förstå skillnaden mellan kvitto och kvitto.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelseKapital kvittoIntäkter kvitto
MenandeKapitalinkvittan är den intäkter som genereras av investerings- och finansieringsverksamheten i verksamheten.Intäktsintäkter är intäkterna från verksamheten.
NaturInte återkommandeÅterkommande kommande~~POS=HEADCOMP
TerminLångsiktigtKortsiktigt
Visas iBalansräkningResultaträkning
Mottaget i utbyte motInkomstkällaInkomst
Värde på tillgång eller skuldMinskar tillgångens värde eller ökar ansvarsvärdet.Ökar eller minskar värdet på tillgången eller skulden.

Definition av kapital kvitto

Kapitalinkomster är den intäkter som bolaget erhåller som är av engångskaraktär. De ingår i finansierings- och investeringsverksamheten i stället för verksamheten. Kapitalinkvittorna reducerar antingen en tillgång eller ökar en skuld. Kvitton kan genereras från följande källor:

 • Emission av aktier
 • Frågan om skuldinstrument som förlagslån.
 • Lån som tagits från bank eller finansinstitut.
 • Statsbidrag.
 • Försäkringsskada.
 • Ytterligare kapital införs av innehavaren.

Definition av intäkter

Intäktsintäkter är de intäkter som uppstår genom kärnverksamheten. Dessa kvitton är en del av normal affärsverksamhet, varför de uppstår igen och igen men dess fördel kan bara avnjutas under det aktuella bokföringsåret, eftersom dess effekt är kort sikt. Intäkterna från den dagliga verksamheten omfattar alla verksamheter som tar med pengar till verksamheten som:

 • Intäkter genererade av försäljningen av lager
 • Utförda tjänster
 • Rabatt mottaget från fordringsägare eller leverantörer
 • Försäljning av avfallsmaterial / skrot.
 • Intresse mottaget
 • Kvitto i form av utdelning
 • Hyr mottaget

Viktiga skillnader mellan kapital kvitto och intäkter kvitto

Följande punkter förklarar skillnaden mellan kvitto och kvitto kvitto:

 1. Kvitton som genereras av investerings- och finansieringsverksamheten är kapitalintäkter, däremot är intäkter från rörelseverksamheten intäktsintäkter.
 2. Kapitalinkomster sker inte ofta, eftersom det är enstaka och oregelbundna. Men intäkterna inträffar inte igen och igen är de återkommande och regelbundna.
 3. Förmånen om kapitaltillskott kan avnjutas på mer än ett år, men nyttan av intäkts kvitto kan endast avnjutas under innevarande år.
 4. Kapitalinkvittningar förekommer på skuldsidan i balansräkningen medan intäkterna upptas på kredit- sidan av resultaträkningen som inkomst för räkenskapsåret.
 5. Kapitalkvoten mottas i utbyte mot inkomstkälla. Till skillnad från intäkter som erhållits som ersättning av inkomst.
 6. Kapitaltillskott sänker antingen värdet på en tillgång eller ökar ansvarsvärdet, men intäkts kvittot ökar ej heller minskar värdet på tillgång eller skuld.

Likheter

 1. Båda kvitton är en del av affärsverksamheten.
 2. Båda är nödvändiga för företagets överlevnad och tillväxt.
 3. Källan för företagsinkomst.

Slutsats

I allmänhet spelar kapitalinkomster och intäktsintäkter en viktig roll i tillväxten av verksamheten, eftersom verksamheten kanske inte kan överleva, om de båda saknas.

Top